CASTRICUM - De Kleibroek, een veelgebruikte doorgaande weg, is toe aan een opknapbeurt. Dat is een mooie gelegenheid om na te denken over een nieuwe en veiliger inrichting. Over de rotonde bij de aansluiting met de Torenstraat bijvoorbeeld, waar nu nog geen vrijliggende fietspaden zijn. Ook zijn er wensen voor bredere fietspaden en het verminderen van het aantal aansluitingen van zijwegen.

Meepraten en meer informatie

De eerste ideeën staan in een Voorlopig Ontwerp. Zo denkt de gemeente aan een bredere rijweg vanwege de busroute, verplaatsen van parkeerplekken en het aansluiten van de burgemeester Lommenstraat op de rotonde. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn uitgenodigd hierop te reageren. De reacties worden meegewogen bij het maken van een Definitief Ontwerp. De eerste ideeën zijn voorgelegd op een informatieavond 28 maart. Meepraten kan onder meer via e-participatie op onze website

Vervolg

Voor het project is subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Dit jaar staat in het teken van het maken van een Definitief Ontwerp, het maken van een bestek en de aanbestedingsprocedure. De uitvoering kan in 2018 plaatsvinden. Inzet is dat zomer 2018 de werkzaamheden zijn afgerond en de Kleibroek veiliger is geworden.