CASTRICUM - Hoe moeten Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en de Woude eruitzien over pakweg 20 jaar? En wat moeten we daarvoor doen? Daarover gaat de omgevingsvisie. Die gaat in op zaken als wonen, bereikbaarheid, landschap en natuur en voorzieningen. De voorontwerp- omgevingsvisie ligt nu ter inzage.

Waarom een visie
De gemeente Castricum is een prachtige gemeente waar we goed kunnen wonen, recreëren en werken. Ook in 2040 moet het nog steeds een gezonde en prettige gemeente zijn, is het doel. De uitgangspunten daarvoor heeft de gemeente vastgelegd in een zogeheten voorontwerp-omgevingsvisie. Deze visie gaat over belangrijke onderwerpen, zoals wonen, bereikbaarheid, landschap en natuur en voorzieningen.
Een omgevingsvisie is ook nodig bij het maken van omgevingsplannen (nu heten deze nog bestemmingsplannen). Als landelijk de nieuwe Omgevingswet in werking treedt (mogelijk dit jaar op 1 juli), dan is een omgevingsvisie de basis voor bijvoorbeeld bouwplannen.

Doelen
De belangrijkste doelen in deze visie zijn: gezonde dorpen met een gevarieerd woonaanbod, een open en gevarieerd landschap met erfgoed en bereikbaar en duurzaam.

Inzage en reageren
Voordat het document er kwam hebben al veel inwoners, ondernemers en organisaties inbreng geleverd. Via vragenlijsten (1.840) en gesprekken (meer dan 200 deelnemers) kreeg de gemeente een beeld van hoe er in de gemeente wordt gedacht over de toekomst en welke keuzes daarvoor belangrijk zijn.
Het resultaat van de vragen en gesprekken is verwerkt in het eerste concept van de omgevingsvisie voor de gemeente Castricum.
Het concept is te vinden op www.castricum.nl/omgevingsvisie. De inzagetermijn is van 2 februari tot en met 15 maart. In deze periode kan iedereen reageren in de vorm van een zienswijze.
De reacties worden verwerkt in een tweede concept, de ontwerp-omgevingsvisie die ook weer ter inzage komt te liggen. Dat is naar verwachting kort voor of na de zomer.