CASTRICUM - Wie denkt er mee over de toekomst van onze gemeente? De gemeente Castricum gaat in februari en maart in gesprek met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen over dit onderwerp. Van 5 tot en met 27 maart kan heel gemakkelijk een digitale enquête worden ingevuld op www.ikdenkmeeovercastricum.nl. “Onze inwoners hebben vast een mening en die horen we graag”, zegt wethouder Paul Slettenhaar.

De gemeente verwerkt alle meningen en informatie die wordt opgehaald, in een omgevingsvisie. De omgevingsvisie vertelt het verhaal van de toekomst van onze dorpskernen. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid per fiets en auto, behoud van natuur en wonen. De visie beantwoordt de volgende vragen:
- Hoe willen we dat de gemeente Castricum er over dertig jaar uitziet?
- Wat willen we behouden, waar moeten we meer aandacht aan besteden en wat moeten we daarvoor doen?
- Welke ontwikkelingen komen er op ons af en hoe gaan we daarmee om?

De gemeente komt naar u toe!
U kunt de digitale enquête thuis invullen of op locatie samen met een medewerker van de gemeente. Op de volgende data en tijden is dat mogelijk:

Winkelcentrum Geesterduin, Castricum: donderdag 12 maart, 16.00-18.00 uur
Albert Heijn, Limmen: donderdag 19 maart, 14.00-16.00 uur

Waarom een omgevingsvisie? De gemeente heeft de wettelijke plicht om een omgevingsvisie te maken. Dit is de basis voor het wel of niet toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente. De gemeenteraad heeft de huidige visie vastgesteld in 2014.