CASTRICUM - De beide informateurs in de gemeente Castricum, Bert Meijer en Marjan Leijen, hebben de afgelopen dagen uitgebreid gesproken met zes partijen. Uitgangspunt voor de vorming van een nieuw college is dat er samengewerkt gaat worden door vier partijen, die allen een wethouder zullen leveren en samen minimaal 14 van de 25 raadszetels vertegenwoordigen.


De gesprekken gingen over inhoudelijke overeenkomsten en verschillen en over het vertrouwen dat partijen onderling hebben in een goede samenwerking voor de komende vier jaar. Gebleken is dat een sterk motorblok van Lokaal Vitaal, VVD en GroenLinks op brede instemming kan rekenen. De informateurs adviseren deze partijen daarom bij elkaar te komen om onderling overeenstemming te bereiken welke vierde partij het beste bij deze samenwerking zou passen. In aanmerking komen de Vrije Lijst, PvdA en CDA.

Vierde partij

Lokaal Vitaal, VVD en GroenLinks komen aanstaande woensdag bij elkaar voor gezamenlijk overleg met de informateurs. Volgende week wordt samen met de vierde partij inhoudelijk verder gesproken. Donderdag 14 april gaan de informateurs in gesprek met de gemeenteraad. Dan komen ook de hoofdlijnen van het coalitieakkoord aan de orde.