CASTRICUM - Zaterdag 28 januari was een bijzondere dag voor mevrouw H. de Boer-Bosman. Niet alleen werd het door haar geliefde ’t Kruispunt heropend na een mooie opknapbeurt, ze werd ook nog eens door burgemeester Mans in het zonnetje gezet. De Akerslootse (70 jaar)  kreeg van de burgervader een Koninklijke onderscheiding uitgereikt, voor jarenlang inzet als vrijwilliger.

Sinds 1999 bent is de geboren Beverwijkse actief voor ’t Kruispunt en ontplooit er zeer veel activiteiten. Ze is coördinator van de 25 gastvrouwen, beheert agenda, kas, de voorraad. Ze bereidt lunches voor en heeft contact over het onderhoud en de verhuur van ruimtes. Ze denkt mee over de activiteiten en vertegenwoordigt ’t Kruispunt in diverse platforms.

Akerslootse zet zich belangeloos in voor anderen

Ze is een van die mensen die zich op ongekende wijze belangeloos inzet voor een ander. De Akerslootse was vijftien jaar lang actief bij de Zonnebloem. In een woelige tijd, waarin veel vrijwilligers zich terugtrokken, heeft zij op voortvarende wijze nieuwe vrijwilligers geworven. Van eind jaren ’90 tot 2015 zette De Boer zich ook in voor de Strammerzoom en in 2014 voegde zij zich bij de Dorpsraad Akersloot. Twee jaar geleden kwam daar nog eens een adviesrol bij de WMO-advies commissie bij.

Belangrijke sleutelfiguur

Burgemeester Mans: ,,U staat voor een ander klaar, in het bijzonder de ouderen van Akersloot. Met uw inzet en enthousiasme bent u een belangrijke sleutelfiguur voor de organisaties waar u bij betrokken bent.”

LId in de Orde van Oranje Nassau

De Boer is bij koninklijk besluit van 7 juli 2016 onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau.