CASTRICUM - Op zondag 19 juni werd de Castricumse agrariër Gerard Veldt koninklijk onderscheiden door burgemeester Mans. Hij kreeg het lintje dat hoort bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau opgespeld omdat hij al jarenlang ‘verbinder’ is tussen boeren, inwoners, gemeente, grondeigenaren en landbouw- en natuurorganisaties. Burgemeester Mans sprak hem lovend toe.

Gerard Veldt is al jarenlang buitengewoon actief in Castricum. Niet alleen in zijn eigen melkveehoudersbedrijf, ook daaromheen. In zijn eigen melkveebedrijf geeft hij rondleidingen, om bezoekers te laten zien wat er gebeurt in het bedrijf, waarom, en hoe dat zich verhoudt tot andere ontwikkelingen in de naaste omgeving. Hij legt ook – bijvoorbeeld in Facebookgroepen - uit waarmee hij als agrariër bezig is en hoe ‘natuurbewust boeren’ eruit ziet. Bovendien brengt hij inwoners en toeristen letterlijk dicht bij de natuur: door de ‘Kamperen bij de boer’ camping naast zijn bedrijf.

Participatie en overleggen over buitengebied
Hij participeert ook al jaren in overleggen met andere partijen die actief zijn in het buitengebied, zoals Overleggroep Buitengebied Castricum. Bij dit platform zijn veel groeperingen en individuen betrokken die een belang hebben in de gebieden buiten de dorpsbebouwing. ‘Door deze mensen samen te brengen is begrip ontstaan voor elkaars standpunten en kan het algemene belang worden bewaakt,’ sprak de burgemeester. ‘U laat ook bij andere ontwikkelingen die onze gemeente raken uw stem horen. En u spreekt dan vaak ook namens andere agrariërs en inwoners.’

Bovendien was Gerard Veldt in de jaren 80 en 90 actief in de Ruilverkavelingscommissie en in het Maisberaad, namens andere agrariërs. En hij is al bijna 20 jaar voorzitter van de Samenwerkende Veehouders Castricum-Akersloot-Limmen.

Verbinder in lokale samenleving
‘Uw netwerk is groot,’ stelde de burgemeester. ‘U legt contacten en maakt anderen bewust van dat grotere netwerk dat “samenleving” heet. Door mensen samen te brengen is begrip ontstaan voor elkaars standpunten en kan het algemene belang worden bewaakt. En dat is bijzonder waardevol.’

Nog meer vrijwilligersfuncties

Daarnaast is Gerard Veldt actief in activiteiten die niet met zijn boerenbedrijf te maken hebben. Zoals de vrijwilligersfunctie bij Stichting Oer-IJ, waar hij ambassadeur is en landschapsgids. Hij zet daar onder meer wandel- en fietstochten uit. Maar ook was hij tot 2014 33 jaar lang vrijwilliger bij de Brandweer Castricum. Als brandweerman én als presentator van het wekelijkse brandweernieuws op de lokale radio.

Voor deze indrukwekkende staat van – onbaatzuchtige – dienst werd hij beloond met de Koninklijke Onderscheiding.