LIMMEN - Erfgoedwethouder Marcel Steeman van de gemeente Castricum heeft vandaag (maandag 12 maart) op uitnodiging van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bezoek gebracht aan Warnsfeld (Gelderland). Hier mocht hij het eerste exemplaar in ontvangst nemen van een internationale studie over dorpsvorming in Nederland. In deze studie wordt aan de hand van vier voorbeelden verteld welke factoren bij het ontstaan van dorpen een rol speelden. Limmen is één van de vier voorbeelden die in het rapport worden beschreven.

Het belang van Limmen heeft vooral te maken met de kennis die tijdens archeologisch onderzoek op diverse plaatsen in het dorp is opgedaan. De opgraving van Limmen-De Krocht in 2006 en 2007 staat daarbij centraal. Het indrukwekkende rapport werd uitgereikt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

De andere dorpen die worden beschreven, zijn Kerk- en Kapel- Avezaath, Someren en Warnsveld. De dorpen hebben gemeen dat zij allemaal iets vertellen over hoe dorpen zich in de Middeleeuwen hebben ontwikkeld. De kennis hierover is gebaseerd op de analyse van archeologisch, geografisch en historisch onderzoek.

Archeologische vindplaatsen

De titel van de publicatie is ‘Village formation in the Netherlands during the Middle Ages (AD 800-1600)’, vertaald als “Dorpsvorming in de Middeleeuwen (800-1600) in Nederland”. Waarom het Middeleeuwse Limmen zo hoog gewaardeerd wordt door de onderzoekers is de ligging op de overgang van de zandgronden van de strandwal naar de randzone (de getijdegeul van het Oer-IJ) en het aantal archeologische vindplaatsen in Limmen. Veel informatie is aan het licht gekomen tijdens de opgraving op het meest zuidelijke puntje van de strandwal waarop Limmen is gelegen, bekend als de vindplaats Limmen-De Krocht. Hier zijn boerderijen uit de achtste tot veertiende eeuw opgegraven. Ook het archeologische onderzoek aan de Zuiderkerkerlaan heeft bijgedragen aan de kennis over het ontstaan van Limmen.

Kenniskaart Archeologie

De publicatie is onderdeel van het project ‘Kenniskaart Archeologie’ waarin de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed opdrachten uitgeeft voor synthetiserend archeologisch onderzoek. De bevindingen zullen ook worden gebruikt om het archeologie-beleid van de gemeente Castricum aan te vullen. Wethouder Marcel Steeman, persoonlijk zeer geïnteresseerd in erfgoed, zal zich hier zeker hard voor maken.