LIMMEN - Dit jaar is ‘Duurzaamheid’ het landelijke thema voor de Open Monumentendagen (10 en 11 september). In Limmen verzorgt dr. Hans van Weenen de lokale aftrap naar dit weekend, met een bijzondere lezing op vrijdagavond 2 september: ‘Duurzame ontwikkeling, landschap en erfgoed’. Wethouder Valentijn Brouwer – met onder andere erfgoedzaken in zijn portefeuille - leidt de lezing kort in.

Bijzondere lezing
De verandering van het klimaat wordt door steeds meer mensen gevoeld. Duurzaamheid gaat over ingrepen gericht op de toekomst. Van Weenen laat zien hoe het verleden daarvoor een inspiratiebron kan zijn. Hij verbindt duurzame ontwikkeling, landschap en erfgoed, en licht toe hoe aanpassing aan veranderingen in de omgeving al eeuwenlang een thema is voor Castricum. Welke kansen biedt het historisch landschap voor oplossingen van de huidige klimaatproblemen?

Strijd tegen de elementen
Dr. Van Weenen: ‘De woonplaats Castricum is ontstaan in het mondingsgebied van het Oer-IJ, een oude tak van de Rijn. Vanaf de Bronstijd vestigden zich hier mensen. Het water van beken uit de duinen maakte van dit gebied een vruchtbare delta. Door de eeuwen werd er door de bewoners strijd geleverd met de elementen. De wind zorgde voor oprukkend duinzand. Overstromingen vanuit de Bergermeer en de Wijkermeer moesten worden gekeerd. Er werd helm geplant en dijken werden aangelegd. Deze veranderingen in het landschap vonden plaats onder de regie van het Oer-IJ: de wateringen, wegen en dijken lagen er niet zomaar.’ Hans van Weenen (1951) werkte als hoofddocent Milieukunde en later als bijzonder hoogleraar productontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is bestuurslid van de stichting Oer-IJ.

Wie, waar, wanneer
De organisatie van de lezing is een samenwerking van Stichting Werkgroep Oud-Castricum, Stichting Historisch Limmen, Historische vereniging Oud-Akersloot, Stichting Oer-IJ en Stichting Alkmaardermeeromgeving en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Castricum.

Vrijdag 2 september, inloop 19:30 uur, start programma om 20:00 uur. Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64 Limmen. Entree is vrij, aanmelden is niet nodig.