CASTRICUM - Het college vraagt groen licht aan de raad voor het beleidsplan ‘Zicht op verlichting’. Wanneer de gemeenteraad op 10 oktober instemt, kan gestart worden met het verduurzamen van de openbare verlichting in Castricum.

Het beleidsplan Openbare Verlichting uit 2013 is achterhaald. Er is veel veranderd wat is vastgelegd in nieuwe richtlijnen. Duisternis wordt daarbij steeds meer als een kwaliteit gezien. Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld en werd de afgelopen honderd jaar zo’n 125 keer lichter. Daarnaast heeft de toepassing van LED-verlichting een grote vlucht genomen. Met het beleidsplan ‘Zicht op verlichting 2020-2029 brengt Castricum haar beleid in overeenstemming met de actualiteit van vandaag en formuleert zij antwoorden op de uitdagingen van morgen. Het plan is te zien via www.castricum.nl/verlichting.

Energiezuinig duurzaam
In het beleidsplan is veel aandacht voor verduurzaming van de openbare verlichting. Het college kiest voor een versnelde vervanging van de huidige armaturen door energiezuinige light-emmitting diode (LED) armaturen. Wethouder Paul Slettenhaar: “Door de versnelde uitrol van de LED-techniek ligt Castricum vol op koers voor het halen van de doelstelling uit het Klimaatakkoord voor 2030. Daarin staat dat wij in 2030 een energiebesparing van 50% ten opzichte van het basisjaar 2013 moeten halen. Maar deze investering levert meer dan alleen milieuvoordeel op. Een LED armatuur heeft namelijk minder onderhoud nodig en kent een langere levensduur”. Onder andere dankzij een geringere energiebehoefte sorteert Castricum voor op lagere exploitatiekosten in de toekomst.

Donkerte als kwaliteit
In het buitengebied is duisternis een kwaliteit. De impact op natuur en ecologie moet zoveel mogelijk worden beperkt. In het nieuwe beleidsplan houdt Castricum hier rekening mee. Verlichting in de buitengebieden wordt alleen geplaatst als dit nodig is voor de sociale - en verkeersveiligheid. Ook worden de technologische ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet gevolgd. Te denken valt aan het toepassen van reflecterende markeringen of verlichting specifiek ontworpen voor kwetsbare gebieden.

Planning
Het college heeft op 9 juli het nieuwe beleidsplan ‘Zicht op verlichting’, vastgesteld. Op 26 september behandelt de commissie het plan. De raad neemt uiteindelijk een definitief besluit op 10 oktober.