CASTRICUM - Burgemeester Heerschop heeft op 8 november Castricummers Willie en Gerard Trávnicek onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde na de Algemene ledenvergadering van FC Castricum. Het echtpaar is al 35 jaar aan de voetbalclub verbonden.


Limonademoeder

Willie begon in 1988 als 'limonademoeder' bij, toen nog, SCC. Daarna is zij altijd aan de kantine verbonden gebleven; de bezetting, de inkoop, de schoonmaak en zelfs het penningmeesterschap van de kantine. Burgemeester Heerschop schetste het iconische beeld van Willie, op de fiets, met afgeladen fietstassen voor de bevoorrading van de kantine. “Een echte verbinder”, aldus Heerschop. “En ook de jongeren voelen zich bij u thuis. Maar het houdt niet op bij de kantine. Elk jaar helpt u met de organisatie van evenementen als Sinterklaas, de strandloop, kerstzaalvoetbaltoernooi en nog vele andere activiteiten.”

Van leider tot het jeugdbestuur

Gerard, de man van Willie, kon niet anders dan zich ook vol enthousiasme in te zetten voor de club. Als leider is hij verantwoordelijk geweest voor een groot aantal teams. Jarenlang is Gerard betrokken bij het organiseren van jeugdtoernooien, het jaarlijkse kerstzaalvoetbaltoernooi, de wekelijkse veld- en kleedkamerindeling en de verantwoordelijkheid voor de inkoop van de materialen. Begin jaren ‘90 trad hij toe tot het Jeugdbestuur en kreeg hier een leidende functie. Daarna is Gerard penningmeester geworden in het bestuur van FC Castricum.

De waarde van vrijwilligers

Burgemeester Heerschop benadrukte: “Het zijn vrijwilligers zoals u waar vele verenigingen, clubs en stichtingen op steunen en op leunen. We zien gemakkelijk over het hoofd wat de waarde ervan is.” De burgemeester vond dit dus een mooi moment om het vrijwilligersechtpaar daarvoor namens de Koning te waarderen.