CASTRICUM - In zijn woonplaats Limmen (gemeente Castricum) krijgt op maandag 20 september de heer M.A. Briefjes een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De heer Briefjes wordt benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vrijwilligerswerk zit de heer Briefjes in het bloed. Al sinds jonge leeftijd, toen hij nog maar vijftien jaar was, zette de heer Briefjes zich in voor het speeltuinwezen. De afgelopen 45 jaar is de heer Briefjes onder meer actief geweest voor de vereniging Speeltuin Kindervreugd, speeltuinvereniging Het Oosterkwartier en de vereniging Speeltuin Haarlem Oost, allen te Haarlem.

Het Kapittel voor de Civiele Orden, de organisatie die over de Koninklijke onderscheidingen gaat, heeft de heer Briefjes gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft aangezet om zich in te spannen. Het Kapittel acht hem op grond van deze verdiensten decorabel.

Burgemeester Toon Mans reikt de Koninklijke onderscheiding ’s middags om 14.00 uur uit bij de heer Briefjes thuis in Limmen.