CASTRICUM - Gemeente Castricum steunt de campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken. Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ op om geldzorgen bespreekbaar te maken.


Kom jij er uit?
Bekend is dat ‘schuldenambassadeurs’ die over hun schuldprobleem durven praten, ook durven werken aan de aanpak en het oplossen van hun schulden. Zij zijn een voorbeeld in de campagne die de komende maanden wordt gedeeld met alle gemeenten. Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen. De verhalen zijn tevens een oproep om meer begrip te tonen voor mensen met financiële problemen. Zonder dat het direct zichtbaar is, kan een collega, vriendin, familielid, buurman of studiegenoot namelijk torenhogen schulden hebben. Met de simpele vraag “Kom jij er uit?” kan het gesprek hierover worden geopend.

Vier jaar schuld alvorens hulp te zoeken
Wethouder Binnendijk: ‘Ook in Castricum lopen mensen gemiddeld vier jaar rond met schulden voordat ze aan de bel trekken. Een kleine schuld kan dan uitgegroeid zijn tot een onoplosbaar probleem dat het leven beheerst. Stress, een slechtere gezondheid en verlies van werk kunnen het gevolg zijn. En het kan echt iedereen overkomen. Mijn oproep is om niet met financiële problemen door te lopen, maar over de schaamte heen te stappen en tijdig hulp te zoeken bij familie, vrienden, de gemeente of maatschappelijk werk. Maak schulden bespreekbaar en pak ze aan.”

‘Kom uit je schuld’
Op de website www.komuitjeschuld.nl delen de schuldenambassadeurs hun ervaringen. Zoals Elsmainy (27) die jarenlang op afbetaling kocht en haar schulden zag oplopen tot vele duizenden Euro’s. Pas toen ze een kind kreeg, realiseerde ze zich dat ze haar schulden moest aanpakken en kwam ze in actie. Op de site is informatie te vinden over waar zij en anderen voor hulp terecht kunnen en wat de omgeving kan doen.

Inloopspreekuur geldzaken
In Castricum kunnen inwoners iedere dinsdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 terecht met hun vragen over geldzaken. Op andere dagen in de week kunnen zij ook terecht in Bergen, Uitgeest of Heiloo. Informatie hierover is te vinden op www.castricum.nl/schulden. Op alle werkdagen kunnen inwoners met schulden telefonisch contact opnemen met Sociaal.nl op 088 -762 42 25 of e-mail schuldhulp@sociaal.nl.