BAKKUM - Horizon Jeugdzorg en Onderwijs heeft zijn keuze laten vallen op het voormalig kindertehuis Sint Antonius als locatie voor het aanbieden van gesloten jeugdzorg. Het college van Castricum heeft kennis genomen van deze ontwikkelingen en de raad er over geïnformeerd. Donderdag is er voor geïnteresseerde inwoners een inloopbijeenkomst, van 16:00-18:30 uur in Huize Koningsbosch. Donderdagavond staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad.

Op 5 december 2018 is Horizon Jeugdzorg en Onderwijs definitief gegund om JeugdzorgPlus in de regio Noord-Holland-Noord te mogen leveren. Dit is de uitkomst van een aanbestedingsprocedure die de achttien gemeenten van de regio gezamenlijk hebben uitgevoerd. Sindsdien is Horizon met man en macht bezig geweest om twee of meer locaties in de regio te vinden om per ingangsdatum contract – te weten 4 februari 2019 – te kunnen starten met hun dienstverlening.

Keuze locatie
In Sint Antonius in Bakkum vindt het Horizon een zeer eerste geschikte locatie in Noord-Holland-Noord: het is een voormalig kindertehuis, ruim opgezet en landelijk gelegen. Castricum beschikt bovendien over uitstekende OV-voorzieningen. Horizon zal aan circa dertig kinderen van 12 tot 18 jaar gesloten jeudgzorg bieden.

Het college van Castricum is op 17 januari geïnformeerd over de voorgenomen vestiging van Horizon in Bakkum. Het Castricumse college heeft de vergunningen en het bestemmingsplan getoetst, de (brand)veiligheid nader laten bekijken en de financiële risico’s in kaart gebracht. Deze informatie heeft het college met zijn gemeenteraad gedeeld.

Onderwijs
Aan JeugdzorgPlus, een vorm van gesloten jeugdzorg, is altijd onderwijs verbonden. De (leerplichtige) jongeren moeten tijdens hun gedwongen verblijf ook onderwijs ontvangen. Horizon heeft aan Ronduit gevraagd het onderwijs te verzorgen. Ronduit wil derhalve een nevenvestiging binnen de jeugdzorglocatie opstarten. Aanstaande donderdag moet de gemeenteraad van Castricum een formeel besluit nemen inzake de onderwijsvoorziening. Het college van Castricum heeft besloten zijn raad voor te stellen al of niet in te stemmen met het realiseren van een nevenvestiging voor voortgezet speciaal onderwijs. Ook het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland moet formeel een verklaring van geen bezwaar tegen een nevenvestiging afgeven.

Vervolg
Horizon, Ronduit, de samenwerkingsverbanden en de achttien gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord hebben heel hard gezamenlijk gewerkt om de locatie op tijd gereed te krijgen. Duidelijk is dat Horizon op 4 februari aanstaande kan starten met jeugdzorgplus in de regio Noord-Holland-Noord.