CASTRICUM - Waaraan hebben jongeren die opgroeien in armoede behoefte, en hoe willen ze daarover geïnformeerd worden? Bruikbare antwoorden op deze vragen werden gisteren gepresenteerd door 13 jongeren van het project Speaking Minds aan vertegenwoordigers van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Meer interactieve communicatie, gerichte voorlichting op scholen, een jongerenambassadeur en beter bereikbare, laagdrempelige informatie via communicatiekanalen die jongeren gebruiken - dat waren de belangrijkste aanbevelingen. De verantwoordelijke wethouders gaven aan dat dat aansluit bij de acties die klaarliggen vanuit o.a. de gemeentelijke actieplannen Preventief Jeugdbeleid en Minimabeleid en financiële zelfredzaamheid.

Namens de wethouders gaf Jan Mesu aan blij te zijn met de adviezen van de jongeren. ‘Er is hard gewerkt. We hebben duidelijke en uitvoerbare adviezen gekregen. Vooral het eenvoudig kunnen vinden van informatie, een snelle reactie op een vraag, en het beter aansluiten op communicatiekanalen waarvan jongeren gebruikmaken, vinden we belangrijk,’ aldus de wethouder.

Jongeren spreken zelf

De jongeren die het onderzoek uitvoerden, zijn tweedejaars leerlingen van het Horizon College Alkmaar. Sommigen van hen deden dat omdat zij zelf uit een minima-gezin komen, anderen deden dat vanuit sociale belangstelling; allen deden het op vrijwillige basis, onder de vlag van het project Speaking Minds. De projectleiders begeleidden hen op het gebied van achtergrondinformatie over o.a. gemeentelijke procedures en bevoegdheden, interviewtechniek en inzet van presentatiemiddelen.

Stem van jongeren in armoede

Speaking Minds geeft jongeren een stem. Zij denken, beslissen en werken mee als het gaat over het armoedebeleid van gemeenten. Deze ‘jongerendenktank’ buigt zich over concrete vraagstukken die te maken hebben met armoede en sociale uitsluiting. De adviezen en inzichten van jongeren geven gemeenten de kans beleid te maken dat beter aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep en dus meer resultaat oplevert.

Wat heb je nodig om mee te (blijven) doen?

De jongeren gingen tussen half februari en medio april aan de slag met twee vragen van de vier gemeenten. Bij de vraag ‘Wat heeft een jongere die opgroeit in armoede nodig om mee te kunnen doen in de maatschappij?’ wilden de gemeenten graag horen of het aanbod van de gemeenten hierin toereikend is. Concrete vervolgvraag was hoe de jongeren (het liefst) geïnformeerd willen worden over de mogelijkheden die de gemeenten bieden.

De uitkomsten van het project en hun adviezen presenteerden zij op heel eigen wijze – interactief, met beeldmateriaal, een informatiemarkt en een vlog – op 23 april aan de wethouders Sociaal Domein van de vier gemeenten.

Het project Speaking Minds is een initiatief van de organisaties Save the Children, Defence for Children en Stimulansz.