CASTRICUM - Voor iedereen die daarover vragen heeft, organiseert de gemeente een inloopochtend op zaterdag 3 februari van 9.00 – 13:00 uur.

Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang (en het advies) is gratis.

Bellen kan ook

Heeft u een vraag over de WOZ of gemeentelijke belastingen, maar kunt u niet op 3 februari langskomen? Belt u gerust: tel. +14 0251.

Belastingverordeningen

De gemeenteraad heeft de belastingverordeningen voor 2018 vastgesteld. De documenten liggen voor een ieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis en zijn hier raadpleegbaar

Tarieven gemeentelijke belastingen 2018

Afvalstoffenheffing:
eenpersoons huishouden€ 208,44
tweepersoons huishouden€ 232,32
meerpersoons huishouden€ 274,92
Rioolheffing
vast bedrag€ 187,44
hemel-/grondwater (bijvoorbeeld garage)€ 54,00
meerverbruik€ 46,80
OZB
Eigenaar woning0,1026%
Eigenaar niet-woning0,2288%
Gebruiker niet-woning0,216%
Hondenbelasting
per hond€ 66,12
per kennel€ 192,00
Toeristenbelasting
hotels/hostels€ 1,60
op campings€ 1,35
strandhuisjes en overig€ 214,30
Forensenbelasting per woning€ 214,30

Rekenvoorbeeld OZB

Als u eigenaar bent van een woning met een WOZ-waarde van € 260.000,- is de berekening als volgt. De WOZ-waarde van de woning wordt vermenigvuldigt met 0,1026%.

De OZB eigendom bedraagt € 266,76.