CASTRICUM - In 2019 heeft de raad van Castricum voor een nieuw afvalbeleid gekozen. Het doel van het beleid is om in 2025 30 kilo restafval per inwoner over te houden. Op 1 januari 2021 waren alle maatregelen van het nieuwe beleid ingevoerd. Castricum is nu bijna twee jaar onderweg met het nieuwe beleid. De voorlopige cijfers voor 2022 wijzen uit dat de inwoners het weer beter gaan doen dan in het voorgaande jaar.

In het beleidsplan is ook een tussendoelstelling voor 2023 opgenomen: 100 kilo restafval per inwoner. Castricum kwam in 2021 met 106 kilo al in de buurt van deze tussendoelstelling. In 2022 zijn inwoners van Castricum nog beter gaan scheiden. Castricum komt naar verwachting uit op 100 kilo restafval per inwoner. Daarnaast is er een stijging in de hoeveelheid plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd). Dit blijkt uit een rapportage die onlangs bekend is geworden. Wethouder Brouwer van Castricum hierover: “Dit is een mooie tussenstand en een dikke pluim voor onze inwoners is op zijn plaats. Twee jaar geleden zat Castricum nog op ruim 200 kilo restafval, dus er is een grote stap gezet. Om op de 30 kilo uit te komen zullen we nog een slag moeten maken”.
In heel Nederland is de gemiddelde hoeveelheid restafval de afgelopen paar jaar iets toegenomen. Dat maakt de prestatie van Castricum extra bijzonder.

Mijnafvalzaken.nl
Halverwege 2022 is de gemeente met een nieuwe manier gekomen om afvalzaken te regelen. Dit kan via de website mijnafvalzaken.nl of via de app mijnafvalzaken.nl. De website en de app kunnen ook gebruikt worden om te bekijken waar verzamelcontainers aanwezig zijn of in welke bak een afgedankte verpakking thuishoort. Dit kan door met de telefoon het artikel of de streepjescode te scannen. De functie wordt goed gebruikt: de afgelopen maanden is er 4324 keer gescand. De gemeente blijft deze mogelijkheden met een campagne onder de aandacht brengen.

Evaluatie 2023

In 2023 vindt er een evaluatie plaats van het beleid. Dit moet leiden tot maatregelen om de doelstelling van 30 kilo in 2025 te kunnen halen, maar er ook wordt ook gekeken naar andere doelen. De gemeente Castricum gaat voor een mooi milieuresultaat en een goede service tegen aanvaardbare kosten. De evaluatie komt naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar. De definitieve resultaten van de eerste twee jaar van het nieuw beleid worden meegenomen.