CASTRICUM - De gemeente inventariseert welke gebouwen breedplaatvloeren hebben. Het gaat om gebouwen die zijn opgeleverd na 1999. Aanleiding voor de inventarisatie is het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport vorig jaar. De inventarisatie duurt een aantal maanden. Zodra de gemeente een compleet beeld heeft, publiceren we dit op de website.

Uit onderzoek door TNO en Adviesbureau Hageman blijkt dat de parkeergarage instortte doordat een betonnen vloer was opgebouwd uit geprefabriceerde breedplaatvloeren met daarop een ter plekke gestorte betonlaag. De aansluiting tussen deze twee lagen bleek onvoldoende te zijn.

Onderzoek

De inventarisatie is breder dan de Bubbledeckvloer die in Eindhoven was toegepast. Het gaat om alle typen breedplaatvloeren. De gemeente beoordeelt of er een risico zou kunnen zijn voor de veiligheid. Is dit het geval, dan vraagt de gemeente de gebouweigenaar om de vloeren verder te onderzoeken. De eigenaar is dan verplicht om dit te (laten) doen.

Stappenplan

Adviesbureau Hageman heeft op papier gezet hoe een gebouweigenaar kan (laten) onderzoeken of er wel of geen risico voor de veiligheid is. Dit geldt alleen voor bouwwerken die zijn opgeleverd na 1999. Woningen en woongebouwen vallen hier alleen onder als er daaronder bijvoorbeeld een parkeergarage of winkels zijn.

Verantwoordelijkheid gebouweigenaar

Gebouweigenaren zijn zelf verantwoordelijk dat hun gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Eigenaren kunnen uiteraard ook direct onderzoek (laten) doen naar de breedplaatvloeren in een gebouw. Zie hiervoor het stappenplan met de toelichting van Adviesbureau Hageman.

Meer informatie

Voor algemene informatie over dit onderwerp, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid