CASTRICUM - Op woensdag 10 januari 2018 van 19.30 tot 21.00 uur is er een inloopavond in het gemeentehuis over een nieuwe zwemvoorziening in het gebied Noord-End in Castricum.

Op 9 november jl. heeft de gemeenteraad van Castricum een besluit genomen om drie varianten en drie locaties in het gebied Noord-End verder in een verdiepingsslag nader door het college te laten uitwerken. Deze verdiepingsslag resulteert in een raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt gevraagd een keuze te maken voor een variant en locatie, met inbegrip van een voorstel voor dekking waarin staat hoe de gemeente de nieuwbouw kan betalen.

De gemeente wil graag de eerste tussenresultaten van de ruimtelijke uitwerkingen met omwonenden en overige belangstellenden delen, en horen wat zij daarvan vinden. Vertegenwoordigers van de gemeente en het onderzoeksbureau zullen bij afbeeldingen staan van de eerste tussenresultaten van de ruimtelijke uitwerkingen. Zij lichten deze toe en kunnen vragen beantwoorden.

Drie locaties en drie varianten

De gemeenteraad heeft op 9 november 2017 besloten tot een nadere verdiepingsslag van:

Drie locaties in het gebied Noord-End:

  • Veld 5 van FC Castricum (locatie B2 in het haalbaarheidsrapport);
  • Veld 2 van FC Castricum (locatie C in het haalbaarheidsrapport);
  • De huidige locatie van sportcentrum De Bloemen, al dan niet in combinatie met enkele tennisvelden van Berg en Bal (nieuwe locatie E/M).

Drie varianten voor de nieuwe sportvoorziening:

  • Variant 2, wedstrijdbad + instructiebad;
  • Variant 7, wedstrijdbad + instructiebad + sporthal + gymzalen;
  • Variant 8, wedstrijdbad + instructiebad + recreatiebad + flowrider + sporthal + gymzalen (nieuwe variant ten opzichte van de varianten uit het haalbaarheidsrapport).

Verdere procedure

De informatie die omwonenden en belangstellenden meegeven tijdens de inloopavond wordt, indien inpasbaar en realistisch, meegenomen in de verdere uitwerkingen van de verdiepingsslag. De resultaten hiervan worden in een rapportage aan het college en de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Het college verwacht in januari en februari aan de raad te kunnen rapporteren. Op 25 januari wordt hiervoor een raadsinformatieavond gehouden. Bespreking van de rapportage volgt dan in de raadscarrousel in februari, waarna de raad naar verwachting uiterlijk 8 maart 2018 een besluit neemt over het voorstel.

Het raadsbesluit van 9 november 2017 alsmede het rapport waarop dit besluit is gebaseerd kunt u terugvinden via deze link.