CASTRICUM - Lokaal Vitaal, VVD, Groen Links en CDA hebben met elkaar een principe-akkoord bereikt over de koers op belangrijke, inhoudelijke thema’s voor de komende vier jaar. In de komende weken kijken de financiële specialisten of de plannen van de coalitie passen binnen de financiële kaders van de gemeente. Het resultaat van de doorrekening zullen de vier partijen met elkaar bespreken. Vervolgens leggen zij het programma voor akkoord voor aan hun achterban. Naar verwachting is het coalitie-programma vanaf 13 mei 2022 openbaar. Op 19 mei wordt het programma in het openbaar besproken met de raadsfracties en is de installatie van het nieuwe college.

In het akkoord zijn op diverse, belangrijke thema’s afspraken gemaakt. Veel onderwerpen zijn daarnaast niet uitgewerkt. Zo kan het college flexibel inspelen op ontwikkelingen, die zich de komende vier jaar zullen voordoen. Daarnaast geeft het alle raadsfracties ruimte om, al dan niet in wisselende meerderheden, de koers van de gemeente mede te bepalen.