LIMMEN - De gemeente houdt op woensdag 23 mei een informatiebijeenkomst over het onderzoek dat gaat plaatsvinden naar de mogelijkheden voor een rotonde op de kruising Rijksweg/Visweg in Limmen. De bijeenkomst is van 19.30-21.30 in De Vredeburg, Dusseldorperweg 64 in Limmen. Inloop vanaf 19.00 uur.

Door de nieuwbouw in het gebied Zandzoom neemt het verkeer toe. Voor een goede doorstroming zijn aanpassingen nodig aan de kruising Rijksweg/Visweg. Al eerder zijn er plannen gemaakt voor de aanpassing van deze kruising. Daarbij zijn verschillende opties, van rotondes tot verkeerslichten, verkend. De gemeenteraad heeft besloten dat er een nieuw onderzoek moet komen naar de mogelijkheden voor een rotonde. Ingenieursbureau Antea Group doet het onderzoek en zal dit tijdens de avond verder toelichten.

Werkatelier
Belanghebbenden kunnen zich tijdens de bijeenkomst aanmelden om deel te nemen in een werkatelier. Met vertegenwoordigers van verschillende groepen belanghebbenden, willen wij in enkele bijeenkomsten de rotonde uitwerken. Naar verwachting volgt in het najaar van 2018 weer een openbare informatiebijeenkomst waarin we de uitkomsten presenteren.