CASTRICUM - De gemeente Castricum nodigt inwoners uit tot het bijwonen van een digitale informatie-avond over de Regionale Energiestrategie op woensdag 27 januari.

Het college van de gemeente Castricum heeft op 7 juli ingestemd met het concept van de Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waar Castricum onderdeel van uitmaakt. Deze is te vinden op de website https://energieregionhn.nl/conceptres.

Concept uitgewerkt
Het concept is verder uitgewerkt om tot de zogenaamde RES 1.0 te komen. De zoekgebieden zijn nader onderzocht en het resultaat is dat er geen zoekgebieden in de gemeente Castricum resteren. De gemeente wil dit graag aan u toelichten. Tijdens de informatie-avond kunt u meekijken en vragen stellen over het resultaat van de Regionale Energiestrategie.

Informatie-avond
De informatie-avond wordt op 27 januari om 20.00 uur digitaal gehouden via Microsoft Teams. Aanmelden voor deze avond kan via: www.ikdenkmeeovercastricum.nl/RES. Na aanmelding ontvangt u meer informatie en uitleg over de avond.