CASTRICUM - Op verzoek van de partijen in de nieuwe gemeenteraad heeft Lokaal Vitaal het voortouw genomen bij de vorming van een nieuw college in Castricum. Na de verkennende fase zijn er nu twee informateurs aangesteld: Bert Meijer (oud-wethouder in Castricum) en Marjan Leijen. Marjan heeft ruime politieke ervaring in Schagen en is al een aantal jaren lid van het dagelijks bestuur van waterschap HHNK als Hoogheemraad namens de PvdA.

Vijf partijen
Inmiddels zijn er één-op-één-gesprekken gevoerd met vijf partijen. Naast Lokaal Vitaal zijn dat VVD, GroenLinks, De VrijeLijst en CDA. De informateurs maken dit weekend de balans op welke van deze partijen bereid zijn om programmatische verschillen te overbruggen, complementaire karakters hebben en naar verwachting goed met elkaar kunnen samenwerken. Met deze partijen worden op woensdag 6 april groepsgesprekken gestart.

Het is de bedoeling dat beide informateurs op donderdag 14 april verslag uitbrengen aan de gemeenteraad. Dan zullen ook de hoofdlijnen van het coalitieakkoord bekend worden gemaakt.