CASTRICUM - In de gemeente Castricum worden tijdens de lintjesregen maar liefst tien lintjes uitgereikt. Burgemeester Mans mag tien Leden in Orde van Oranje Nassau verwelkomen. De uitreiking vindt plaats in Cultureel Centrum Geesterhage. De onderscheidingen gaan naar:

Elly Berkhout (74, Castricum) ontplooide sinds 1981 diverse activiteiten. Was actief voor de kringloopwinkel Muttathara en vrijwilligster bij de werkgroep Er is Hoop. Ze was betrokken bij diverse evangelisatieacties. Sinds 1993 actief voor de Evangeliegemeente Castricum, waar ze fungeert als gastvrouw en pastorale zorg verleent. Vanaf 2008 is ze mantelzorgster voor een hulpbehoevende dame. Daarnaast was ze in de periode 1995-2005 betrokken bij diverse inzamelingsacties voor Roemenië. Ze is in die periode maar liefst 21 maal op eigen kosten meegereisd.

Cor Blesgraaf (77, Akersloot) is sinds 1994 vrijwilliger bij Sensoor, de landelijke luisterlijn. Naast de vele gesprekken met mensen die hem benaderen voor steun en een luisterend oor, leidt hij vrijwilligers op. Van 1999 tot 2016 was de Akersloter actief voor de knotploeg van IVN Midden Nederland en zo heeft hij bijgedragen aan het behoud van dit karakteristieke landschapselement. Van 2008 tot heden is dhr. Blesgraaf lid en penningmeester van de oecumenische werkgroep Akersloot.

Marcel de Geest (63, Castricum) was vanaf het begin van de jaren ’70 leider van de scoutingsgroep Sint Wilfried. Dat duurde tot de opheffing van de groep in 2006. Toen is De Geest opgestaan als initiatiefnemer en vrijwilliger van Stichting Boshutten. Dankzij deze stichting zijn de mooie gebouwen van de scoutingsgroep bewaard gebleven en hebben ze een sociale invulling gekregen. Van 2001-2016 was De Geest bestuurslid van de amateurtuinders ‘Tot Ieders Genoegen’. Vanaf 1997 is de Castricummer actief voor Parochie de Goede Herder in Castricum, voornamelijk op het gebied van jongerenactiviteiten.

Joop Holt (86, Castricum) was van 1993 tot 1999 secretaris en redactielid van het clubblad van de Castricumse Amateurtuindersvereniging. Dhr. Holt speelde een belangrijke rol voor de JET, Jeugd en Techniek Castricum, waar hij vele jongeren op creatieve wijze kennis liet maken met technische vaardigheden. Hij is klusser bij de klussenbank en helpt hij ouderen met kleine klussen in en rondom het huis. Daarnaast is hij al twintig jaar taalmaatje bij Stichting Welzijn en helpt anderstaligen de Nederlandse taal machtig te worden.

Greet Kaandorp Sietsma (jarig op 26 april, wordt 65. Akersloot) was tien jaar secretaris van het Rode Kruis, afdeling Akersloot (‘87-‘97). Zij had een belangrijke rol in het opstellen van de sociale kaart. Vanaf 2000 is de Akerslootse vrijwilligster bij de Sint Jacobus Major Parochie. Ze was onder andere voorganger bij avondwakes en thans administratief medewerker. Daarnaast is deze gedecoreerde sinds 2003 secretaris van het Katholiek Vrouwengilde Akersloot.

Marianne Meijne– Kaptein (65, Akersloot) is al sinds 1978 betrokken bij de scouting in Akersloot. Zij bekleedde er diverse functies, onder andere groepsleider, penningmeester en lid jubileumcommissie. Daarnaast is zij sinds 1998 actief voor de Sint Jacobus Major in Akersloot. Ze is onder andere bestuurslid bij het Aquariuskoor, vrijwilliger bij het jeugdkoor, lid van het liturgisch beraad en zij helpt met schoonmaken en het onderhoud van de tuin bij de kerk. Daarnaast organiseert zij de AMAK sponsorloop en behoort ze tot de werkgroep Eerste Heilige Communie. Sinds 2015 is ze actief als secretaris van de Dorpsraad Akersloot, daarnaast is ze lid van de vierdaagse wandelcommissie en vrijwilliger bij het evenement Rock ‘n Roll street.

Clarien Slot (65, Castricum) zette zich vanaf 1974 enorm in voor vrouwenemancipatie en de kerk. Ze is sinds 2014 voorzitter van Stichting Goed Contact, een netwerk voor vrouwelijke ondernemers en ze was vice-voorzitter van de vrouwenemancipatiecommissie in Castricum (’85-’90) en bestuurslid van het blijf-van-mijn-lijfhuis (2003-2005). Voor het CDA was zij bestuurslid te Castricum en voorzitter van de ondernemingsraad CDA secretariaat. Ze had een grote rol in de ontwikkeling en uitvoering van het sociaal plan ten tijde van het grote verkiezingsverlies in 1994. Tussen 2006 en 2014 was ze gedelegeerd voorzitter van de Parochie de Goede Herder in Castricum waar zij een belangrijke rol speelde in de eeuwviering van de Pancratiuskerk en van 2013 tot heden is ze gedelegeerd voorzitter van de Raad van Economische Aangelegenheden Bisdom Haarlem Amsterdam -de eerste vrouwelijke!.

Pieter Verveer (76, Castricum) is al jarenlang vrijwilliger bij de Protestantse kerk Castricum (sinds 2004). Hij was ouderling en kerkrentmeester, beheerder van Dorpskerk en de begraafplaats en mede organisator van Kerkbalans. Verder verricht hij als lid van de werkgroep Kerkgebouwen diverse werkzaamheden, waaronder het verhuur van de gebouwen. Was van 2006 tot 2010 dirigent bij de Cantorij. Thans is hij er voorzitter en helpt met hand en spandiensten, zoals het klaarzetten van de repetitieruimte. Vanaf 2013 is hij tweede penningmeester bij de Catricumse Oratoriumvereniging. Daarnaast coördineert hij de opbouw, afbouw en opslag van tribunes en podiuminrichting.

Hans Walrave (70, Castricum). Deze oud-verpleegkundige van de Koninklijke Marine heeft zijn sporen verdiend op het gebied van Veteranen, herdenking, bevrijding en ouderen. Als oprichter en secretaris van het Veteranencomité Castricum speelt hij een belangrijke rol in de organisatie van lokale en regionale Veteranendag (sinds 2007). Daarnaast draagt hij bij aan de herdenking van 4 mei en is hij medeorganisator van de viering van de vrijheid op 5 mei. Hij zorgt er onder andere voor dat het vredesvuur in Wageningen wordt opgehaald en ontstoken in Castricum. Daarnaast is hij vanaf 2004 vrijwilliger bij Magentazorg en SeniorWeb. Bovendien verleende bijna 20 jaar mantelzorg aan de echtgenote van een collega.

Gré van Zwet-Bestebroer (86, Castricum), is oud-verpleegkundige van Provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch en sinds1969 actief op het vrijwilligerspad. Zij ontplooit voornamelijk activiteiten voor de Protestantse Gemeente te Castricum. Daar is zij onder andere wijkdame. Zij verspreidde het nieuwsblad en verrichtte hand – en spandiensten. Thans doet zij huisbezoeken bij zieke leden en helpt met bijvoorbeeld de boodschappen. Sinds 1995 is zij ook vrijwilliger en bestuurslid bij de kringloopwinkel Muttathara.