CASTRICUM - Op meerdere plaatsen in de gemeente werd vandaag stilgestaan bij alle Nederlandse militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties sinds de Tweede Wereldoorlog.

In Castricum, Limmen en Akersloot werden herdenkingsdiensten gehouden in de kerken, in aanwezigheid van leden van het college. Aansluitend was er in Akersloot een stille tocht naar het herdenkingsmonument aan de President Kennedylaan. Daar werd twee minuten stilte gehouden om 8 uur, waarna wethouder De Haan sprak: ‘Nooit meer oorlog, gebeiteld in ons brein, wordt in de verschrikkingen van de oorlog waaronder Oekraïne lijdt, tot gruis vermalen. De onwerkelijke werkelijkheid van driekwart eeuw geleden is de onmenselijke actualiteit van vandaag. We maken ongekende tijden door, tijden die ons aansporen de betekenis en het belang te zien en te voelen van saamhorigheid, van gesprek en van naastenliefde.’

Monument der Gevallenen

Burgemeester Mans en wethouder Binnendijk kwamen – samen met inwoners - in stille tocht na de kerkdiensten uit Limmen respectievelijk Castricum tezamen bij het Monument der Gevallenen in Park Noord-End. Voor honderden belangstellenden sprak de burgemeester daar vóór de twee minuten stilte, over het thema “Vrijheid in verbondenheid”. Hij citeerde de Belgische professor Annelien de Dijn, die stelt dat de willekeurige Nederlander ‘veel waarde en trots hecht aan ‘vrijheid’: vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt, keuzevrijheid en geen verantwoording te hoeven afleggen over je keuzes.’ Ook hij maakte de connectie met de actualiteit, die ons meer dan ooit laat zien hoe breekbaar ‘vrijheid’ is. Het programma werd gelardeerd met een gedicht, muziek door het Emergo orkest, en een muziekstuk uit Schindler’s List door violist Sietze van Gorkom samen met Emergo.

Onthulling plaquette en ceremonie bij oorlogsgraven

Eerder op de dag woonde de burgemeester de onthulling bij van de ‘Plaquette van Het Schuilveld’ in Limmen, aan het Amberlint. Bovendien was er een herdenkingsceremonie bij de oorlogsgraven naast de Dorpskerk in Castricum. Daar werden de soldaten herdacht die in Castricum liggen begraven: van 17 van de 36 lichamen is de identiteit onbekend gebleven, van 19 is hun identiteit achterhaald. Leden van de lokale Scoutingclub droegen portretten van elk van hen. De burgemeester sprak: ‘Deze soldaten – jonge mannen nog - krijgen hier vandaag een gezicht, mede dankzij het 4/5 Mei Comité Castricum, en John Heideman in het bijzonder. Hij zocht uit wie de mannen achter de namen waren,’ waarna Heidema over elk van hen sprak. De burgemeester benadrukte: ‘Elk jaar weer is de gedachte van omgekomen soldaten, verzetsstrijders en andere vrijheidsstrijders confronterend. Dit jaar misschien wel meer dan ooit. Nooit eerder was een oorlog letterlijk zo dichtbij als nu.’

Deze ceremonie vond plaats in aanwezigheid van de Britse familie Jones, nabestaanden van een van de soldaten, Arthur Fitchett. Zij waren voor deze gelegenheid naar Castricum gekomen. De burgemeester besloot: ‘De geschiedenis wordt bijna tastbaar, nu we hier in gezelschap zijn van deze familie. Hoe bijzonder is het dat u hier vandaag aanwezig wilt zijn, zodat de herinnering meer dan ooit levend wordt gehouden.’