AKERSLOOT - De Gemeente Castricum en Akersloot Zuid III BV, een samenwerking tussen HBB Groep en Brolan Vastgoed (onderdeel van De Geus Bouw), hebben een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van de locatie Akersloot Zuid III in Akersloot. Daarmee is het startsein gegeven voor de ontwikkeling van het gebied.

Het plan is gelegen aan de zuidkant van Akersloot, aan de westzijde van de Geesterweg en ten noorden van de Sluisweg. HBB Groep en Brolan Vastgoed ontwikkelen hier een nieuw woongebied, geschikt voor diverse doelgroepen. Bij de ontwikkeling wordt rekening gehouden met de landschappelijke kenmerken, zoals de bestaande watergangen. De ontwikkeling zal daarmee aansluiten op haar omgeving en een logische afronding van het dorp gaan vormen.

Martijn van de Poll, directeur van HBB Groep: “Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van Akersloot Zuid III. Er wordt al enkele jaren gesproken om de locatie daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst kunnen wij samen met de gemeente Castricum de volgende fase in. De realisatie van woningen geeft een impuls in de hele gemeente en vult een groot deel van de woningbehoefte in.”

Momenteel wordt gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. De komende maanden wordt de haalbaarheid van de plannen nader onderzocht, waarbij de omgeving en provincie zullen worden betrokken. Over de start verkoop wordt medio 2021 meer bekend.