CASTRICUM - Veel Castricummers vertelden ons de afgelopen jaren dat in de Castricumse politiek de auto altijd op de eerste plaats staat en dat het behartigen van belangen van fietsers in onze gemeente een hopeloze en frustrerende zaak is. Toch blijven we optimistisch en zoeken we naar aanknopingspunten om met politiek en gemeente in gesprek te blijven. De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn voor Fietsersbond Castricum een goede aanleiding om goed in beeld te brengen wat de politiek wil met mobiliteit en fietsverkeer in Castricum.

Fietskompas

Het resultaat ziet u in het Castricums Fietskompas (figuur). De linkse partijen kwamen als beste tevoorschijn, met GroenLinks als duidelijke koploper. Als u liever een rechtse partij uw stem geeft, maar verbeteren van de fietsomgeving belangrijk vindt, komt de VVD er als beste uit. Kiest u liever voor een lokale partij, dan is volgens onze score Lokaal Vitaal de beste keuze.

De Fietsersbond ziet bij alle partijen wel aanknopingspunten voor een gesprek, maar met partijen die minder dan 50 % scoren, zijn er grote twijfels of de fietsers er wel beter van worden. Overigens heeft college heeft ons de afgelopen vier jaar zwaar teleurgesteld, dat kan alleen maar beter.
De scores zijn gebaseerd op 14 criteria uit onze GR2022 aanbevelingen (lees hierover meer op de website via deze link) en spraakmakende punten van de politiek van de afgelopen vier jaar (Dorpsstraat autoluw, Beverwijkerstraatweg, plan van de Fietsersbond etc.); daarbij namen we de partijkeuzes en -uitspraken mee in de afgelopen vier jaar en plozen we de partijprogramma’s grondig uit. Dit vulden we aan met de partijkeuzes voor fiets-vragen in Kieskompas van gemeente Castricum (Hier is de link naar Kieskompas).

Beverwijkerstraatweg

De afgelopen twee jaar onderzoekt de gemeente opnieuw verschillende oplossingsvarianten wegens de situatie op en rond overweg Beverwijkerstraatweg. Dat onderzoek is nog niet afgerond, maar de politiek heeft al wel voorkeuren. We geven kort een overzicht.
Er tekent zich een meerderheid af tegen de Westroute en de Zuidoostroute. De linkse partijen zijn tegen, maar ook de VVD schrijft: “Een extra weg, zuidelijk of westelijk is ook voor de VVD geen oplossing meer.” De VVD denkt wel aan een fietstunnel! Lokaal Vitaal schrijft: “Een tunnel bij de Beverwijkerstraatweg is een optie waarbij de juiste situering nog nader bepaald moet worden.”
De politieke stemming over een verkeerstunnel naar Stationsweg/Mient is minder duidelijk. De Fietsersbond maakt zich daar zorgen over, want we zien dat als een variant die autoverkeer door het dorp stimuleert, met alle ontwrichtende gevolgen van dien. Het CDA is grote voorstander van dit plan; deze partij is bovendien fel tegenstander van de variant van Fietsersbond (de aanpak zonder extra wegen of verkeerstunnels).
De VrijeLijst en Forza! spreken zich niet duidelijk uit voor een van de nu onderzochte varianten, maar zien beide alleen wat in het verplaatsen van het spoor naar de Provincialeweg met een station bij de Zeeweg; een megalomaan plan dat alleen (verkeers)problemen verplaatst.

Alex van der Leest, Secretaris Fietsersbond Castricum