AKERSLOOT - De gemeenteraad van Castricum heeft in september 2022 het bestemmingsplan Startingerweg Fase 2A vastgesteld. Het bestemmingsplan is vanaf februari 2023 onherroepelijk.

Ten oosten van de Startingerweg Fase 2A wordt Akersloot uitgebreid met 73 woningen, waaronder 18 sociale huurwoningen en 7 sociale koopwoningen. Met deze woningen wordt invulling gegeven aan de grote vraag naar woningen onder woningzoekenden. Het plan wordt ontwikkeld door Scholz Groep en de sociale huurappartementen worden in samenwerking met Kennemer Wonen uitgewerkt.

QUOTE Paul Slettenhaar ‘Dit plan voorziet in de vraag naar woningen, zowel in het koopsegment als in de sociale huur,’ zegt wethouder Paul Slettenhaar. Er ligt een zorgvuldig stedenbouwkundig plan aan ten grondslag en het plan draagt bij aan de vitaliteit van Akersloot.

Planning
· De verkoop start in het tweede kwartaal van 2023
· De bouw start na de zomer 2023
· De oplevering; de bouw duurt ongeveer een jaar en de eerste woningen worden in het derde en vierde kwartaal van 2024 opgeleverd.

Meer informatie van Scholz Groep kunt u lezen op www.startingerweg.nl