CASTRICUM - Binnen nu en 30 jaar zal Nederland geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. In 2050 zullen ook alle woningen in Castricum, Limmen en Akersloot van het aardgas af zijn. Dit is vastgesteld in het Klimaatakkoord dat de Rijksoverheid heeft opgesteld. Op welke manier de gemeente Castricum de komende 30 jaar van het aardgas af gaat, welke wijken het meest kansrijk zijn om te starten en welke stappen er allemaal gedaan moeten worden, staat omschreven in de Visie Aardgasvrije Wijken Castricum.

Wat betekent de Visie Aardgasvrije wijken Castricum?
Op donderdag 1 oktober jl. heeft de gemeenteraad de Visie ‘’Aardgasvrije Wijken Castricum’’ aangenomen. De visie is te vinden op: www.castricum.nl/aardgasvrij In de visie staat beschreven welke gebieden in de gemeente Castricum binnen de komende 10 jaar kansrijk zijn om een start te maken om zonder aardgas woningen en andere gebouwen duurzaam te verwarmen. Dit zijn de gebieden Castricum Centrum, Noord-End, Santmark en De Woude. Het betekent niet dat er meteen al een schep de grond in gaat. De gemeente zal eerst in gesprek gaan met de inwoners uit een wijk en vervolgonderzoeken uitvoeren om zorgvuldig te werk te gaan.

Inwonerspanel Aardgasvrij Castricum op 10 november om 19.30 uur
Op 10 november komt het inwonerspanel ‘Aardgasvrij Castricum’ weer bijeen om 19.30 uur.U kunt zich aanmelden voor dit inwonerspanel op www.ikdenkmeeovercastricum.nl en klik dan op ‘Aardgasvrije Wijken’. Wij gaan dan samen met u in gesprek over hoe u betrokken wilt raken bij deze verandering naar duurzame warmte.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente heeft een belangrijke rol om inwoners en ondernemers te ondersteunen in de verandering naar duurzame energie en warmte. De gemeente neemt daarom de verantwoordelijkheid op zich voor het onderzoeken van een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas, waar u en toekomstige generaties van kunnen profiteren. Zo blijft de gemeente duurzame maatregelen zoals energiebesparing en zonnepanelen onder inwoners en ondernemers stimuleren, vinden er bewustwordingsacties plaats en worden er inkoopacties georganiseerd.

Wat betekent dit voor u?
Als inwoner bent u tot niets verplicht en kunt u ook nog aardgas blijven gebruiken, dit zal niet van de één op de andere dag verdwijnen. Door het nemen van energiebesparende maatregelen hoeft er minder aardgas gebruikt te worden. Inwoners die de komende jaren investeren in deze maatregelen besparen hiermee op hun energierekening en vergroten de mogelijkheid om op termijn zonder aardgas hun huis te kunnen verwarmen. De inwoner bepaalt hiermee het tempo van deze verandering. De gemeente wil hierbij graag ondersteunen in het bieden van een weloverwogen alternatief.

Wat gaat er nu gebeuren?
De projectgroep, bestaande uit de gemeente en professionele betrokkenen zoals netbeheerder Stedin en woningcorporatie Kennemer Wonen, gaat een voorstel maken in welke van de drie mogelijk kansrijke wijken het vervolgonderzoek zal starten. Als u in een gebied woont waar vervolgonderzoek gestart wordt, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.