CASTRICUM - Zodra de versoepelingen het toelaten, kunnen inwoners en bezoekers van Castricum uitzien naar culturele festivals en evenementen. De gemeente heeft in het kader van de nieuwe Cultuurnota ‘Cultuur met Kansen’ de eerste subsidies toegekend. Een onafhankelijke kunstcommissie woog de aanvragen en heeft voor € 37.500,00 toebedeeld aan theatermakers, festivalorganisatoren en cultuurhistorische organisaties.

Wethouder Ron de Haan (Cultuur) is verguld met de respons en de kwaliteit van de aanvragers: “Ik ben heel blij dat de gemeenteraad ons nieuwe cultuurbeleid heeft omarmd en dat dat meteen deze reacties ontlokt. Covid-19 maakt het ons nog niet makkelijk, maar zodra het kan, zijn de kunstenaars er klaar voor”.

Budgetten bevroren
Lang waren de cultuur- en kunstbudgetten in Castricum bevroren. Middelen voor nieuwe initiatieven waren schaars. Door kunst en cultuur te verbinden met economie, toerisme en recreatie, kwamen er meer mogelijkheden.

Vanuit het fonds Cultuur en toerisme is € 15.000,00 toegekend aan drie initiatieven: het straattheaterfestival Karavaan voor het project Meester en Margarita op het GGZ-terrein van Dijk en Duin, het straattheaterspektakel BOAT van Stichting DAAD en de Sterrenroute van Stichting KIST.

Vanuit het fonds Gemeente Castricum op de kaart is € 22.500 toegekend voor zes lokale initiatieven zoals Ode aan het Oer-IJ-landschap van Stichting Oer-IJ, kunstenaarsmanifestatie ReisGeest van Stichting Intermediael, De reis van schelpen van Stichting KIST en Rock ’n Roll-streetfestival Akersloot.

Nieuwe ronde in najaar
Cultuur met kansen stelt twee subsidierondes per jaar open: een voor initiatieven in zomer en najaar, die voor 15 maart moesten worden ingediend, en een tweede aanvraagronde voor het winterseizoen voor 1 september. Voor beide regelingen is nog € 12.500,00 beschikbaar in beide fondsen.

Meer informatie is te vinden op:
https://www.castricum.nl/cultuurmetkansen en op https://www.voorliefhebbers.nl/cultureel/