CASTRICUM - De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de begroting 2019 op donderdagavond 4 oktober aanstaande. Om 21.00 uur kunt u in de raadzaal van het gemeentehuis uw mening kenbaar maken.


Raad besluit op 8 november 2018

De gemeenteraad van Castricum behandelt de begroting 2019 op 1 november 2018 en besluit hierover op 8 november 2018. Daarmee besluit de raad hoe gemeenschapsgeld in 2019 wordt besteed.

Belangrijk moment
Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 4 oktober, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroting. Hier vindt u de begroting op de website in de vergaderkalender onder 4 oktober 2018.

Van te voren aanmelden
Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffie (Vera Hornstra: 088-9097015 of Rosanne Slootweg 088-9097014.
Mailen is ook mogelijk