CASTRICUM - De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de begroting 2018 op donderdagavond 5 oktober aanstaande. Om 20.45 uur kunt u in de raadzaal van het gemeentehuis uw mening kenbaar maken.

De gemeenteraad van Castricum behandelt de begroting 2018 op 2 november 2017 en besluit hierover op 9 november 2017. Daarmee besluit de raad hoe gemeenschapsgeld in 2018 wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 5 oktober, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroting. U kunt de begroting vinden op de website castricum.raadsinformatie.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender onder 5 oktober 2017.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffie (Vera Hornstra: 0251-661277 of Rosanne Slootweg 0251-661233. Mailen kan ook naar raadsgriffie@castricum.nl)