CASTRICUM - Oud-wethouder Leo van Schoonhoven heeft - als reactie op een gemeentelijke strategienota - zijn visie op toerisme online gezet. Hiermee wil hij een publieke discussie op gang brengen. Via een Forum kan iedereen ideeën en wensen bekend maken.

Van Schoonhoven: „Alle op- en aanmerkingen, van bijvoorbeeld agrariërs, natuurorganisaties en inwoners, geven samen een fraai inzicht in wat wij met zijn allen willen. Dat complete document wil ik eind van dit jaar als burgerinitiatief aanbieden.”
In het stuk van Van Schoonhoven valt op dat hij er - ondanks zijn ondernemersachtergrond - niet vanuit gaat dat er een enorme ontwikkeling komt. Hij stelt dat voor grote uitbouw van recreatie en toerisme de infrastructuur, maar ook de mentaliteit ontbreekt.

Scherpere focus
Van Schoonhoven ziet zijn werk als een toevoeging op de gemeentelijke nota. „Ik denk dat het goed is een scherpere en meer innovatieve focus aan te brengen. Daarnaast - in het kader van transparantie - wil ik een totaal toeristisch kosten- en verdienmodel zien. Wat kost de ontwikkeling en wat brengt het dan aan de gemeenschap als geheel. Ik denk dat je pas een gedragen verhaal kunt krijgen als je alle voor- en nadelen van een ontwikkeling voor inwoners kunt kwantificeren en kwalificeren.”
Randvoorwaarden zijn volgens de oud-wethouder ’duurzaamheid’ en het ’stoppen met woningbouw die de ruimtelijke zichtlijnen onderbreekt’. Qua doelgroep stelt hij voor dat Castricum zich concentreert op de fiets- en wandelconsument. Van Schoonhoven: „Over al deze onderdelen kun je een geheel andere mening hebben en die wil ik graag horen.”

Wat verwacht hij dat het college met zijn stuk doet? „Mijn verzoek is om dit stuk, net als een eerder door GroenLinks uitgebracht stuk, bespreekbaar te maken. Immers de fase waarin we ons nu bevinden is ‘richting geven aan.’ In die fase past een brede discussie. Want alleen vanuit dat spanningsveld komen we verder. En daar gaat het mij om.”
U kunt de aanpak bekijken en van uw commentaar voorzien via: www.castricumtoerisme.nl.e-magmay.nl/