CASTRICUM - Gisteravond heeft formateur Theo van Eijk alle fractievoorzitters geraadpleegd over de nieuwe situatie rond de collegevorming. Na bespreking van zijn bevindingen is de opdracht aan de formateur aangepast

Hij zal trachten een minderheidscollege te vormen in lijn met de bestuurlijke vernieuwing, die de gemeenteraad met het gezamenlijk vaststellen van het raadsprogramma 2018-2022 heeft ingezet.