CASTRICUM/UITGEEST - Eind juli en begin augustus hebben de colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo besloten om in het kader van armoedebestrijding onder kinderen overeenkomsten te sluiten met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds voor de periode 2017-2020. Op 14 en 15 september hebben de gemeenten Castricum en Uitgeest daarom feestelijke startbijeenkomsten georganiseerd waarmee betrokken wethouders Sociaal Domein samen met bestuurders van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en de Rabobank de samenwerking met de fondsen formeel bekrachtigen. In de gemeenten Bergen en Heiloo volgen later ook feestelijke startbijeenkomsten.

Op 14 september geeft wethouder Rood om 16.00 uur in Cultureel centrum Geesterhage de officiële aftrap voor de gemeente Castricum. Naast de ondertekening van de overeenkomsten door de wethouder en mevrouw Roos van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, overhandigt de heer Klaver, directeur Particulieren van Rabobank Noord-Kennemerland namens de Rabobank Foundation, een cheque aan wethouder Rood van de gemeente Castricum. Op 15 september geeft wethouder Tromp om 16.00 uur in de Nieuwe Muziekschool in Uitgeest de officiële aftrap voor de gemeente Uitgeest. Naast de ondertekening van de overeenkomsten door de wethouder en mevrouw Roos van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, overhandigt de heer Van der Schaaf, directeur Bedrijven van Rabobank IJmond, namens de Rabobank Foundation een cheque aan wethouder Tromp van de gemeente Uitgeest. Direct voorafgaande aan deze bijeenkomsten worden van 14.30 tot 15.30 uur op deze locaties uitleg gegeven aan potentiele intermediairs die kinderen voor deze fondsen kunnen aanmelden.

Kinderen van minimagezinnen kunnen meedoen
Door samenwerking met het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds kunnen kinderen van minimagezinnen in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. Door te sporten of creatief bezig te zijn ontwikkelt een kind zich beter en vermindert de kans op sociale uitsluiting.

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.
Het Jeugdcultuurfonds creëert kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Zij kunnen bijvoorbeeld dans- of muzieklessen volgen of lid worden van een andere culturele vereniging. Er zijn daarvoor per fonds spelregels opgesteld.

Financiële middelen voor de fondsen
Lokaal draagvlak is zeer belangrijk voor het succes van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. De steun van gemeenten en bedrijven is onmisbaar. De Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken ondersteunt de missie van beide fondsen om meer gemeenten aan te laten sluiten bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Hiervoor stelt de Rabobank Foundation een startbijdrage beschikbaar, waarmee Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds de mogelijkheid krijgen om in en samen met een gemeente een nieuw fonds te starten en daarmee kinderen een sportkans of cultuurkans te bieden. Gemeente Uitgeest start voor het eerst met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Gemeente Castricum start voor het eerst met het Jeugdcultuurfonds en verlengt de samenwerking met het Jeugdsportfonds.. Staatssecretaris Klijnsma heeft vanaf 2017 structureel extra financiële middelen beschikbaar gesteld om armoede onder kinderen tegen te gaan. Deze moeten zoveel als mogelijk ingezet worden als in natura voorzieningen. Deze middelen worden nu ingezet voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Aanmelden via intermediairs
Uitsluitend intermediairs kunnen kinderen aanmelden. Intermediairs zijn professionals uit de zorg en de welzijnssector, zoals huisartsen, de jeugdzorg, het maatschappelijk werk, maar ook leerkrachten uit het onderwijs. Zij kennen de thuissituatie van het kind en kunnen een aanvraag indienen via een website. Intermediairs kunnen kinderen in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo nu ook aanmelden voor sportieve en culturele activiteiten. Voor meer informatie over deelname en aanmelden kunnen inwoners en intermediairs terecht op www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl. Inwoners en sport- of culturele verenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen, dit loopt via de intermediairs.