CASRTICUM - De proef met een autoluwe Dorpsstraat heeft niet geleid tot meer winkel- of horecabezoek. Het draagvlak voor maatregelen die zijn getest gedurende de pilot is ook beperkt.

Een en ander blijkt uit het evaluatieverslag van de proef. Deze was van 17 september tot en met 15 oktober. De proef was om de effecten te kunnen zien op 3 terreinen: een beter klimaat voor winkelen en horeca, meer veiligheid voor fietsers en voetgangers in het winkel- en horecagebied, een betere doorstroming en meer veiligheid bij de spoorovergang Beverwijkerstraatweg.

De proef zou aanvankelijk 7 weken duren, maar werd na een raadsbesluit ingekort tot 4 weken. Gedurende de 4 weken afsluiting voor doorgaand verkeer is de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat zelf en bij de spoorovergang wel iets verbetert. Daar staat tegenover dat de woonstraten nabij het winkelgebied juist drukker worden en als onveiliger worden ervaren.

Evaluatie
De evaluatie bestaat voor een groot deel uit een beschrijving en analyse van de onderzoeksresultaten op het gebied van economie, leefbaarheid en verkeer. Tijdens de pilot zijn er diverse metingen en tellingen geweest. Bezoekers, belanghebbenden en omwonenden konden zich uitspreken via enquêtes, gespreksbijeenkomsten en schouwen op locatie. De gemeente kan al deze informatie gebruiken bij het maken van beleid en plannen rond economie en verkeer.

Vervolg
Burgemeester en wethouders leggen het evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad. Deze bespreekt het rapport op 27 januari 2022. Het is ook de gemeenteraad die besluit over de vervolgstappen.

Het evaluatieverslag is te vinden op www.castricum.nl/dorpsstraat.