CASTRICUM - De Europese School is welkom in Castricum. ‘Het kan, het is goed voor ons dorp en voor onze toekomst als onderwijsgemeente’. Castricums onderwijswethouder Ron de Haan is optimistisch over de kansen. Hij wil een draagvlakpeiling doen in de politiek en de lokale onderwijs- en sportwereld.


Donderdag gaat hij erover in gesprek met het Ministerie van OCW. Het stationsgebied van Castricum wacht een drastische opknapbeurt en transformatie met woningbouw. ‘Poort naar de Duinen’ is de titel van de gebiedsvisie. Daarin past de komst van de Europese School, waarvan bekend is dat deze uit de naastgelegen gemeente Bergen vertrekt.