CASTRICUM - De energieprijzen zijn fors gestegen. Dat betekent dat u veel meer moet betalen voor gas en elektra. De gemeente heeft daarom eerder een energietoeslag aan mensen met een laag inkomen uitgekeerd. De hoogte van dat bedrag was € 800 netto per huishouden. De Rijksoverheid heeft besloten dit bedrag met € 500,- te verhogen. Mensen met een laag inkomen, die bij de gemeente bekend zijn, hebben de eerste bijdrage ontvangen. Achter de schermen wordt hard gewerkt om ook het tweede deel, zo snel als mogelijk, uit te betalen.

Inwoners die denken ook in aanmerking te komen voor deze toeslag kunnen nog tot en met 30 november een aanvraag indienen.

Wanneer komt u in aanmerking voor de toeslag?
De toeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De inkomensgrens is 120% van het sociaal minimum. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw situatie. Kijk op www.castricum.nl/energietoeslag voor de precieze voorwaarden.

Hoe vraagt u de toeslag aan?

Inwoners die al een toeslag van € 800 hebben ontvangen, ontvangen automatisch ook de nabetaling van € 500. Zij hoeven géén nieuwe aanvraag te doen en ontvangen binnenkort een brief over de uitbetaling van het tweede deel. Heeft u nog geen toeslag aangevraagd en denkt u wel recht te hebben? Vraag de toeslag dan aan via: www.castricum.nl/energietoeslag.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op via 14 0251.

Tot nu toe hebben 927 huishoudens een eerste uitbetaling van de energietoeslag ontvangen.
Daarvan zijn er 551 automatisch uitgekeerd. 376 inwoners hebben daarnaast met succes een aanvraag ingediend. 120 aanvragen zijn afgewezen omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. Daar zitten ook aanvragen tussen die bijvoorbeeld tussentijds zijn afgebroken, omdat er bijvoorbeeld een dubbele aanvraag is gedaan of omdat er onjuiste gegevens zijn gebruikt. Er zijn daarnaast nog nieuwe aanvragen in behandeling.