CASTRICUM - Verschillende gemeenten hebben de mogelijkheden voor energieopwekking langs de snelweg A9 onderzocht. Dit deden zij samen met de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. De gemeente Castricum wil die mogelijkheden graag samen met omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden bespreken. Dit gebeurt tijdens een participatieavond op woensdag 28 juni in hotel Van der Valk aan de Geesterweg 1a in Akersloot. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Samen kijken en bedenken

Tijdens deze avond kunnen inwoners mee kijken en mee denken over de mogelijkheden die er zijn om energie op te wekken langs de snelweg. Aanmelden voor deze participatieavond kan via www.ikdenkmeeovercastricum.nl/energieroute.

Klimaatakkoord en RES

In 2019 publiceerde de Nederlandse regering het Klimaatakkoord. Een van de afspraken uit dat akkoord is dat 30 energieregio’s onderzoeken hoe zij kunnen voldoen aan de afspraken en duurzaamheidsopgave van het Klimaatakkoord.

Elke regio heeft een Regionale Energiestrategie (RES). Onderdeel van de RES in onze regio is de opwekking van 35 TWh hernieuwbare energie in 2030. Dit zou mogelijk deels kunnen met energieopwekking op rijksgrond langs de A9. Dat is met een voorverkenning onderzocht.

Voorverkenning

De gemeenten Castricum, Uitgeest en Heiloo hebben deelgenomen aan deze voorverkenning van de A9 die in het voorjaar van 2022 van start is gegaan. De voorverkenning is een samenwerking tussen verschillende gemeenten (waaronder ook Alkmaar en Heemskerk) en de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf en netbeheerder Liander.

Deze voorverkenning heeft inmiddels inzicht gegeven in de geschiktheid van de bermen, ruimtes bij op- en afritten en geluidsschermen in het onderzoeksgebied langs de A9.