CASTRICUM - Donderdagavond heeft de gemeenteraad besloten om de hondenbelasting in Castricum te schrappen. Eerder gebeurde dit ook al in de BUCH-gemeenten Bergen en Heiloo.

Na een motie van Forza over deze kwestie stemden ook Groen Links, VVD en CKenG voor afschaffing van de hondenbelasting. Met een kleine meerderheid van twaalf stemmen voor, en elf stemmen tegen, werd de motie door de raad aangenomen. Door het schrappen van de tax ontstaat er een gat van €120.000 waarvoor het college opdracht heeft gekregen om deze af te dekken.