CASTRICUM - De colleges van Castricum en Heiloo hebben deze maand de eerste resultaten van het nieuw ingevoerde grondstoffenplan gekregen. De eerste resultaten zijn positief en hoopgevend. Wethouder Peter van Diepen van de gemeente Heiloo: “Ik ben onder de indruk van de eerste cijfers. De verwachting was dat de hoeveelheid restafval in het eerste jaar iets zou afnemen. Maar de cijfers van de eerste maanden van 2021 laten zien dat er rond de 45% minder restafval wordt opgehaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Als deze lijn zich voortzet, dan naderen we aan het einde van dit jaar al de 100 kilo per persoon per jaar. Dit is een mooi begin van een nieuwe start.”

Minder restafval en meer plastic

Daar waar het restafval fors is afgenomen, neemt het pmd-afval enorm toe in beide gemeenten. PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons. Hiermee presteert Castricum ruim boven het gemiddelde in vergelijking met andere gemeenten. De hoeveelheid gft-afval is nagenoeg gelijk gebleven. Het aanbiedpercentage, dus hoe vaak inwoners hun rolcontainer buiten hebben gezet, laat zien dat de pmd-containers veruit het vaakst worden aangeboden. Deze worden bijna elke inzamelronde aan de weg gezet. Restafval wordt significant minder vaak aangeboden. Gemiddeld zetten inwoners in de eerste drie maanden van 2021 de restafvalcontainer iets meer dan de helft van de inzamelrondes aan de weg.

Impact corona

De start van het grondstoffenplan was middenin de coronacrisis. Dat heeft zeker impact gehad op de afvalinzameling. Door het thuiswerken en online winkelen was er veel meer afval, zoals oud papier en karton. Paul Slettenhaar, wethouder van Castricum, legt uit: “We hebben extra papiercontainers geplaatst en de ophaalfrequentie verhoogd. Ook vroegen we de inwoners om niets naast een volle container te plaatsen, maar mee te nemen naar een andere container of in te leveren bij één van de milieustraten. Dat is over het algemeen goed gegaan.”

Evalueren en verbeteren

Beide wethouders zijn het erover eens dat de rest van het jaar moet worden gebruikt om alle veranderingen kritisch te bekijken. Het doel was om het de inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om hun afval goed te scheiden. Nu kijken we of we ons daar nog in kunnen verbeteren: voldoen onze milieuparkjes, werkt het nieuwe ophaalschema en ondersteunen we mensen op de juiste manier met ons maatwerk, zoals bijvoorbeeld de tegemoetkoming medisch afval en de voorzieningen voor blinden en slechtzienden en onze oudere inwoners. Slettenhaar: “De afvalinzameling doen we samen met Heiloo en Uitgeest. Dat is een prettige en fijne samenwerking. En noodzakelijk, want we moeten naar die 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025. We hebben altijd gezegd dat we dit samen met onze inwoners moeten doen en we hébben het samen gedaan. Daarom wil ik alle inwoners bedanken voor hun inzet.”