CASTRICUM - In januari 2022 start PWN met de vernieuwing van het entreegebied voor bezoekerscentrum De Hoep. Er komt een groot plein met banken, bloemrijke begroeiing en ruimte voor het opvangen van regenwater.


Groen en warm welkom

De nieuwe en ruime entree geeft bezoekers een groen en warm welkom bij een bezoek aan De Hoep en het Noordhollands Duinreservaat. Ook wordt de verkeerssituatie in het entreegebied aangepast waardoor er een veilige inrichting ontstaat waar auto’s te gast zijn. De parkeerplaats blijft grotendeels onveranderd en is tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar. De werkzaamheden worden medio april 2022 afgerond.

Vernieuwde inrichting

Het vernieuwde plein wordt een mooi vertrekpunt voor een bezoek aan de duinen en De Hoep. Er komt een groot plein met banken, bloemrijke beplanting en een watertappunt. Op informatieborden kun je van alles te weten komen over de omgeving, het duingebied en waarom de natuur ook belangrijk is voor drinkwater in Noord-Holland. Tussen het parkeerterrein en het plein voor De Hoep komt een zandwal, begroeit met typische duinplanten uit de omgeving. De nieuwe fietsenstalling komt naast de parkeerplaats.

Duurzaam

De herinrichting wordt zo duurzaam mogelijk uitgevoerd met het toepassen van materialen die lang meegaan en het hergebruiken van materialen. Bijna alle werkzaamheden worden elektrisch uitgevoerd zonder uitstoot van stikstof en CO2. Zo minimaliseren we overlast en de impact van de werkzaamheden op het gebied.

Bereikbaarheid

De parkeerplaats blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar, inclusief de ingangen naar de Zeeweg, bezoekerscentrum De Hoep, Johanna’s hof en het duingebied. De mindervalide parkeerplaatsen voor de Johanna’s Hof worden wel verplaatst.