CASTRICUM - Vroeger waren ze een bekend gezicht in het duinlandschap: de ondiepe, soms wat bochtige slootjes, met een wisselende waterstand. Duinrellen heten ze, het zijn gegraven ondiepe watergangen, die tot ver in de polder doorliepen. Ze dienen als waterafvoer in het van oudsher vochtige gebied. Veel van die duinrellen zijn in de loop der tijd gedempt. Ze waren niet meer nodig omdat de grond droger werd door de drinkwaterwinning in de eerste helft van de vorige eeuw. Andere verdwenen als gevolg van zandafgravingen en verstedelijking.

De gemeente, PWN en het hoogheemraadschap willen de duinrellen weer terugbrengen in het landschap. Niet alleen omdat het mooie landschapselementen zijn, ook omdat het grondwater weer naar zijn oude niveau stijgt. Oude duinrellen worden in ere hersteld of opnieuw gegraven. Duinrellen kunnen van grote waarde voor de natuur zijn. Het water is namelijk zoet, voedselarm en helder.

7 februari is een informatiebord onthuld over dit onderwerp. Dit bord staat nabij de Papenberg aan de Puikman. De onthulling gebeurde door de gemeente van Castricum.