BAKKUM - De groenste straat van de gemeente Castricum is dit jaar de Duinmeiershof in Bakkum. Een eretitel die de bewoners toekomt. Samen zorgen zij voor de groene omgeving van de wijk en daar wordt goed over nagedacht.

Bij de oorsprong van de wijk hebben de bewoners gezamenlijk het beheer op zich genomen van het gebied rond de straat. In dat gebied bevindt zich een mooie vijver die veel leven aantrekt. De vijver zorgt voor een natuurlijke waterberging voor overtollig hemelwater. Om de flora en fauna in de vijver goed te verzorgen is in 2018 een put geslagen en een waterpomp aangelegd. Die pompt van ongeveer 35 meter diepte schoon grondwater op naar de vijver tot een minimaal niveau als dat nodig is.

Na de droge zomers de laatste jaren werd voorjaar van 2021 zelfs een lange druppelleiding en sproei-installatie aangelegd om bij hittestress de bomen en struiken te kunnen bewateren vanuit de waterput.

En ook de schouw van een sloot werd aangepakt. Na vier jaar van achterstallig onderhoud heeft dat er voor gezorgd dat, tijdens hevige regenval zoals in de afgelopen maand juni, er geen overstromingen van wandelpaden meer zijn.

De bijen en vlinders krijgen door de diverse aanplant in de wijk een betere leefomgeving, waarmee de bewoners van de Duinmeiershof aantonen overal over na te denken.

Wethouder Falgun Binnendijk kwam dan ook graag langs om zijn waardering uit te spreken en overhandigde aan de buurtkinderen Xavier en Mirthe een mooie banner van de WatZr-campagne. Deze campagne is een samenwerking tussen 28 gemeenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN waarbij aandacht wordt gevraagd voor het klimaatbestendig inrichten van onze eigen omgeving. In Bakkum is dat al prima opgepakt.