CASTRICUM - De gemeente gaat dit voorjaar het ‘horecaplein’ (het plein tussen de Dorpsstraat, Verlegde Overtoom en Burg. Mooijstraat) in het dorpshart van Castricum aanpassen. Door de aanpassingen krijgt het plein een ruimtelijker aanzicht en komt er meer plaats voor groen en terrassen. Op het plein staan nu vijf bomen: één beeldbepalende witte paardenkastanje en vier lindes. Drie lindes worden vervangen door twee amberbomen en een ‘valse christusdoorn’. Eén extra amberboom krijgt een andere plek. De bomen worden zo gesitueerd dat er in de zomermaanden meer ruimte is voor een terrasopstelling.

Solarbank: zitten en opladen tegelijk
Op het plein komt ook een Solarbank. Een Solarbank is meer dan alleen een bank. In het zitvlak zijn zonnepanelen verwerkt en twee oplaadpunten voor mobiele telefoons. Bankzitters kunnen zo telefonerend of wachtend hun telefoon opladen. De Solarbank is geschonken door Rabobank Noord-Kennemerland voor het Programma Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden: er komt er nog één te staan voor het NS-station van Castricum.
Het bestaan van Solarbanken in Castricum is overigens niet nieuw. Bij het Clusius College hebben leerlingen van de school eerder een Solarbank bedacht en in gebruik genomen.

Sfeer en beleving
De gemeente werkt sinds 2017 samen met de ondernemers van Castricum aan het Programma Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden. Behalve voor het dorpsplein zijn er ideeën om het stationsgebied en de omgeving van de dorpskerk te verfraaien.