CASTRICUM - ‘Veiliger fietsen tot je 100ste‘ is het motto van de bewustwordingscampagne Doortrappen in Castricum. Het initiatief Doortrappen is opgezet omdat ouderen zich vaak niet bewust zijn van het risico dat fietsen met zich meebrengt. Fietstips, fietscontroles, fietslessen en andere fietsactiviteiten moeten bijdragen aan meer bewustzijn rond het eigen fietsgedrag. De campagne is vrijdag 8 juli afgetrapt.

Programma Doortrappen in Castricum
Castricum is een gemeente met een grote groep 60-plussers in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Oudere fietsers zijn vaak kwetsbare verkeersdeelnemers. De risico’s liggen vooral binnen het groeiend gebruik van e-bikes, en het feit dat bijvoorbeeld bij ongevallen botbreuken sneller optreden naarmate de leeftijd stijgt.
Het gebeurt vaker dat fietsers bij het op- en afstappen vallen, met name als men plotseling moet remmen of afstappen. Het veilig mobiel houden van oudere fietsers is daarom van groot belang.

Checks en accessoires
De campagne richt zich op het organiseren van fietstochten voor inwoners, bijbehorende fietschecks en het wijzen op accessoires zoals fietshelm en -spiegel. Ook krijgen senioren fietslessen aangeboden. Bij bestaande fietsactiviteiten wordt aandacht gevraagd voor de campagne.

Blijven genieten
Wethouder Brouwer van Duurzame Mobiliteit: “We vinden het belangrijk dat de oudere fietser mobiel blijft en kan blijven genieten van fietsroutes door mooie gebieden in onze gemeente. Daarom zetten we in op veilig fietsen: dat zit hem in fietsgedrag en de juiste bescherming en hulpmiddelen. Daarom ben ik heel blij met deze campagne.”

Samenwerking Team Sportservice en Provincie Noord-Holland
De campagne Doortrappen wordt uitgevoerd door Team Sportservice met financiële steun van gemeente Castricum en Provincie Noord-Holland.