CASTRICUM - Woningeigenaren in een deel van de wijk Molendijk moeten hun zijgevel laten herstellen omdat de kwaliteit van de spouwankers niet meer gegarandeerd kan worden. Slechte spouwankers kunnen gevaarlijke situaties opleveren.

De gemeente heeft onderzoek laten verrichten naar de kwaliteit van de spouwankers in een deel van de wijk Molendijk. De uitkomsten zijn helaas zodanig dat de gemeente 48 woningeigenaren vraagt om renovatieankers aan te (laten) brengen. Dat is nodig omdat de situatie nu niet voldoende veilig is. De uitkomsten van het onderzoek zijn gedeeld met de woningeigenaren

Aanleiding van dit alles waren twee incidenten waarbij een zijgevel gedeeltelijk instortte. De gemeente heeft een steekproef gedaan bij zes woningen in twee woonblokken van dezelfde woningen. Gekeken is met name naar de kwaliteit van de spouwankers.

Spouwankers zijn metalen pennen die de buitenmuur verankeren aan de binnenmuur. Als ze hun werk niet meer doen, kan dat onveilige situaties opleveren. Onderzocht zijn het aantal spouwankers per vierkante meter, in hoeverre ze goed verankerd zijn en de mate van roest. De uitkomst is dat dat van alle onderzochte woningen ankers ernstig verroest zijn, slecht verankerd of onvoldoende in aantal, of een combinatie van deze factoren. In alle gevallen geldt dat nieuwe spouwankers moeten worden aangebracht om ongelukken te voorkomen. Het probleem doet zich met name voor bij de kopgevels van hoekwoningen.

De Molendijk bestaat uit woningen die allemaal in een zelfde tijdsperiode zijn gebouwd (1968, 1969). De twee incidenten deden zich voor in één bouwblok. Er zijn meerdere aannemers bij betrokken geweest. Ook bij de onderzochte woningen geldt dat ze door verschillende aannemers zijn gebouwd.

Het is dan ook meer dan aannemelijk dat het probleem zich ook in de andere gevels van het bouwblok voordoet. Daarom vraagt de gemeente ook deze bewoners om maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen. Naast de zes woningen gaat het om nog eens 42 woningen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.castricum.nl/spouwankers.

Wie geen bericht van de gemeente heeft ontvangen, maar zich wel afvraagt hoe het met de eigen woning zit, kan hier ook meer informatie vinden.