CASTRICUM - De gemeente gaat iets doen aan de overlast van fietsen bij het station. De toezichthouder ziet erop toe dat fietsen netjes in de stalling worden geparkeerd.

Zo voorkomen we dat de doorgang wordt belemmerd door fout gestalde fietsen. Ook let hij op de achterblijvers: een fietsenstalling is bestemd voor het tijdelijk stallen van fietsen.

Wordt een fiets helemaal niet meer opgehaald, dan haalt de gemeente hem uiteindelijk weg. Eerst krijgt zo’n fiets een label.,Staat hij er na 4 weken nog steeds, dan wordt hij weggehaald. Deze week krijgen de achterblijvers een label. Vanaf 25 februari gaat de gemeente de fietsen verwijderen en 3 maanden opslaan. Wie in die tijd zijn fiets terug wil, kan de gemeente bellen.