CASTRICUM - Gisteravond hebben de vertegenwoordigers van de tien raadsfracties het proces om te komen tot een nieuw college met elkaar besproken. Geconstateerd is dat CKenG ondanks herhaalde verzoeken geen tweede kandidaat-wethouder heeft geleverd. Als gevolg daarvan is CKenG nu niet meer in beeld voor deelname in een nieuw te vormen college.

Raadsbreed was afgesproken dat de collegepartijen, VVD, CKenG, CDA en De VrijeLijst, twee kandidaten zouden voordragen voor deze functie. Uit de acht kandidaten zouden vier wethouders gekozen worden om het raadsprogramma 2018-2022 uit te voeren. Daarmee zijn de vier wethouders dienend aan de gehele raad.

De negen resterende raadsfracties steunen het gevolgde proces en zullen volgende week onder leiding van de formateur, afspraken maken over het vervolg om te komen tot een nieuw college.