CASTRICUM - De weg naar een nieuw te bouwen zwembad op Sportpark Noord-End is nog lang, maar het College is eruit: ‘Veld 5’ van FC Castricum heeft de voorkeur. Om een voorkeurslocatie van óf veld 2 óf veld 5 te bepalen, is de afgelopen maanden de eerdere locatie-analyse geactualiseerd en gedetailleerd. Er is een locatie-matrix opgesteld aan de hand van 32 criteria en er is opnieuw gesproken met de belangrijkste stakeholders op en rondom Noord-End.


Wethouder Ron de Haan (Sport): “We hebben met elkaar een belangrijke stap gezet. Ik heb grote waardering voor iedereen die tot op dit moment het beste van zichzelf laat zien. Bewoners praten mee, kritisch en constructief en verenigingen zien de kans. We zoeken en vinden oplossingen en er wordt van alle kanten rekening gehouden met elkaar, met de effecten voor het groen, verkeer en parkeren. Ik ben optimistisch over de ontvangst in de Raad”.

Aanbesteding en start voorlopig ontwerp
Het college vraagt de Raad op 11 maart in te stemmen met de voorkeurslocatie en kennis te nemen van de start van de aanbesteding die leidt tot de keuze van een ontwerpteam en een voorlopig ontwerp van het zwembad.

Participatie
Belangrijke zaken rondom het nieuwe zwembad, zoals parkeren, veiligheid, verkeersafwikkeling en behoud van het groen zijn al aan de orde gekomen: zowel in individuele gesprekken met belanghebbenden als in een online-bijeenkomst met bewoners. Veel vragen en aandachtspunten zijn in beeld en beantwoord. Over het onderwerp verkeer - in algemene zin - blijven we in gesprek met de verschillende partijen.

Tijdens de uitwerking van de plannen zullen regelmatig (online)gesprekken met alle belanghebbenden en omwonenden plaatsvinden.