AKERSLOOT - Na 10 jaar lang de voorzittershamer van Stichting Welzijn Ouderen Akersloot (SWOA) in handen te hebben gehad, neemt Cock Wissenburg afscheid van haar vrijwilligerswerk in Akersloot. Dat ging niet onopgemerkt. Het college van B&W vond haar inzet, in het bijzonder voor de vernieuwbouw van ’t Kruispunt meer dan voldoende reden om de Akerslootse gemeentelijk te onderscheiden. Mevrouw Wissenburg ontving de erespeld bij haar afscheid uit handen van burgemeester Toon Mans.

Wissenburg was sinds 2006 actief voor de SWOA, maar maakte zich op meerdere terreinen verdienstelijk voor de omgeving. Zo was zij achttien jaar actief voor de stichting Rietlanden, voorzitter van het koor l’Art du Chant en zat zij in het bestuur van VIVA zorggroep in de jaren ’90. Ook was zij coördinator van het kerstdiner van het seniorenplatform.

In periode juni 2016 tot januari 2017 was zij de drijvende kracht achter de verbouwing van ‘t Kruispunt. Voor een bedrag van € 170.000.Via sponsorgelden en giften is dit binnengehaald mede dankzij Wissenburg. Burgemeester Mans roemde haar voor ‘doorzettingsvermogen en haar vele verdiensten voor Akersloot’.
Wissenburg verhuist naar Zaandijk en neemt daarom afscheid.